Home

 

OVER ONS:

 

ONZE GESCHIEDENIS

 

Alkmaar Diversiteit Stichting (ADS) is opgericht medio 2012 door actieve en betrokkene mensen met verschillende achtergronden en levenservaringen uit Alkmaar.

 

ADS staat voor een leefbare multiculturele samenleving waarin burgers, uit eigen kracht en potenties, meedenken, meebeslissen en meedoen.. ongeacht kleur, geloof, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau of etnische achtergrond. ADS ziet deze verschillen als verrijking en uitbreiding van perspectieven: Eenheid in diversiteit binnen de kaders van de democratische Nederlandse rechtsorde.

ADS gelooft in duurzame investeringen en samenwerking als voorwaarden om efficiënte en duurzame resultaten te kunnen behalen. Verbindingen zoeken, elkaar versterken en ieders kwaliteiten en talenten benutten zijn de uitgangspunten.

 

ONZE VISIE EN MISSIE

 

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van begrip, respect, saamhorigheid en effectieve solidariteit tussen de diverse bevolkingsgroepen binnen de Nederlandse samenleving.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 

•Het met elkaar in contact brengen van diverse bevolkingsgroepen met de diverse algemene en specifieke instellingen.

•Het bieden van advies en ondersteuning op de brede terreinen van diversiteit, emancipatie en participatie van allochtone ouderen.

•Het organiseren van activiteiten op maat en op locaties dichter bij en toegankelijker voor de zwakkere bevolkingsgroepen.

Contactgegevens

Locatie

Adres

Hornwaard 22

1824 SE Alkmaar

 

Contact

Bettina Eroglu

06-83708810

info@stichting-ads.nl

Bankrekeningnummer:01408876081

KvKnummer:55597556