Activiteiten

 

Maandagmiddag 13:00 - 16:00 uur

 

 

Dagbesteding activiteiten voor dames van alle nationaliteiten

 

Haci Bayram Moskee, P.J Troelstrakade 42, 1814 TB Alkmaar

 

Elke maandag een verschillende activiteit. U kunt hierbij denken aan ontspanning, informatief, excursie, er wordt steeds een nieuw programma gemaakt voor de periode van 6 tot 8 weken

 

Eigen bijdrage: geen

 

 

Dinsdagmiddag 13:00 - 15:00 uur

 

 

Conversatieles heren Bilal Moskee

 

Bilal Moskee, Montalbaen 4, 1813 EB Alkmaar

 

Wekelijkse activiteit waarbij de methode “Thuis” wordt ingezet. Een methode gericht op ouder worden in Nederland met veel aandacht voor conversatie, praktische zaken en zelfredzaamheid. De leesmethode beter lezen wordt ook ingezet om zowel het technische als het begrijpelijk lezen te oefenen.

 

Eigen bijdrage: geen

 

 

 

Dinsdagavond 19:00 - 20:30 uur

 

 

Conversatieles heren Haci Bayram Moskee

 

Haci Bayram Moskee, P.J Troelstrakade 42, 1814TB Alkmaar

 

Wekelijkse activiteit waarbij de methode “Thuis” wordt ingezet. Een methode gericht op ouder worden in Nederland met veel aandacht voor conversatie, praktische zaken en zelfredzaamheid. De leesmethode beter lezen wordt ook ingezet om zowel het technische als het begrijpelijk lezen te oefenen.

 

Eigen bijdrage: geen

 

 

 

Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur

 

 

Conversatieles dames in de Bilal Moskee

 

Bilal moskee, Montalbaen 4, 1813 EB Alkmaar

 

Op de woensdagochtenden wordt aan een groep dames in de Bilal moskee les gegeven in lezen, schrijven en met name praktische conversatie. Tijdens deze lessen wordt gewerkt met een schrijfmethode. De dames leren de letters op de juiste manier schrijven en alles op het gebied van het aanvankelijk leren schrijven komt aan de orde. De methode “Beter lezen” wordt ingezet om de leesvaardigheid te verbeteren. De conversatie is vooral gericht op praktische zaken. Er wordt regelmatig aan de deelneemsters gevraagd waar zij in het dagelijkse leven tegen aanlopen. Waar heb je behoefte aan, wat wil je graag leren? Bij deze lessen staan naast het lezen, schrijven en converseren in het Nederlands ook het bevorderen van de zelfredzaamheid, emancipatie en empowerment centraal. “Leer mij het zelf te doen” in plaats van de afhankelijke positie.

 

Eigen bijdrage: geen

 

 

 

Donderdagochtend 9:00 – 11:00 uur

 

 

Damesgroep Huiswaard 1

 

Elke donderdag komt een hele diverse groep dames bijeen in het wijkcentrum. Dit zijn dames uit de wijk Huiswaard 1. Op het moment zijn zij bezig met een kookactiviteit. Elke week kookt/ maakt een van de dames een gerecht, en leert zij de andere dames hoe het gemaakt wordt. Het recept wordt uitgeschreven en na het koken/bakken drinkt de groep gezamenlijk koffie/thee in het restaurant.

 

Eigen bijdrage: geen

 

 

 

Vrijdagochtend 9:30 – 11:30 uur

 

 

Damesgroep in Zorgcentrum De Nieuwpoort

 

Prins Alexanderstraat 25, 1814XK, Alkmaar

 

Op de vrijdagochtenden komt een groep dames bijeen in Zorgcentrum De Nieuwpoort. Daar krijgen zij training uit de methode “Thuis”. De taalactiviteiten worden maandelijks gekoppeld aan een excursie binnen de zorginstelling of in de wijk.

 

Eigen bijdrage: geen

 

 

 

Vrijdagochtend 10:00 – 13:00 uur

 

 

Spreekuur ADS in de Haci Bayram Moskee

 

Haci Bayram Moskee, P.J Troelstrakade 42, 1814TB Alkmaar

 

Elke vrijdag is er een open spreekuur in de Haci Bayram Moskee. Men kan hier terecht met praktische vragen. ADS verwijst door en geeft advies.

 

 

 

 

Maandelijks, een maandagochtend van 8:30 - 20:30 uur

 

 

Zwemactiviteit vrouwen

 

Eenmaal in de maand gaat ADS met een groep dames zwemmen in zwembad de Duikerdel in Noord Scharwoude. Vervoer in overleg.

 

Eigen bijdrage: 2 euro