Archief items

Lezing Rituelen en gebruiken rond het sterven in de Islam

Donderdagavond 13 maart jl. heeft Bettina Eroglu in het Praethuys een lezing gegeven over rituelen en gebruiken rond het sterven in de Islam. Dit is gebeurd op verzoek van Nel kleverlaan. De lezing werd goed bezocht, er waren ruim 20 mensen aanwezig. De presentatie is gemaakt op aanvraag en er werd de belangstellenden veel duidelijk. Heeft u ook belangstelling voor een lezing/ presentatie over dit of een ander onderwerp, wij horen het graag van u!

Een van de doelstellingen is het ondersteunen van organisaties op gebied van diversiteit en dit is een mooi voorbeeld hiervan..

"Weten is begrijpen"

 

Feest WomanLink by Night

 

Zaterdagavond 8 maart was het dan tijd voor feest in HAL 25 aan de Pettemerstraat . Onder de titel 'WomanLink by Night' was er een feestelijk programma rond het thema 'Hart voor vrouwen'georganiseerd. De themakleur was rood en de vrouwen latin-formatie Leticia y su Rumbadama zorgde voor swingende muziek. DJ Tante Lien draait dansmuziek uit de jaren 70 tot nu. Er waren er mooie feestelijke Braziliaanse dansoptredens, en nog veel meer. De hapjes werden verzorgd door ADS en de opbrengst mochten wij zelf houden. Dankzij de inzet van onze super vrijwilligsters hadden wij een mooie tafel vol heerlijkheden die gretig aftrek vonden bij de feestgangers. Wederom voor ADS een mooie gelegenheid geld te verdienen om onze activiteiten mee te bekostigen daar onze stichting tot op heden nog geen subsidies heeft ontvangen en wij dit dus allemaal op eigen kracht doen. De avond was op alle vlakken een groot geslaagd feest!!

De tafel van gezond

 

Op zaterdag 8 maart jl. was er in de Pleinzaal van Theater De Vest de bijeenkomst 'De Tafel Van Gezond'. Negen (gezondheids-)instellingen waren vertegenwoordigd en er stonden negen tafels. Vrouwen uit Alkmaar en omstreken werden uitgenodigd aan tafel te komen zitten en mee te praten en denken over het thema Vrouw & Gezondheid. Met name over genderspecifieke (gezondheids-) zorg. Naast een inleiding van Yvonne Hak (arts) en een korte film over het thema was er ook tijd voor de luchtige kant van het leven. Barbara Breedijk (singer/songwriter) verzorgde de muzikale intermezzo's. De Tafel van Gezond duurde van 14.00 tot 16.00 uur.

 

De bijeenkomst was tevens de start van de 'Hart voor Vrouwen Estafette', die duurt van 8 maart tot 8 december (negen maanden). Elke organisatie werkt één maand lang het thema vrouw en gezondheid uit, vanuit eigen perspectief, kennis, domein en doelgroep. Daarop geeft de organisatie het stokje over aan de volgende. De negen deelnemende instellingen zijn: Jeugd & Gezin, 't Praethuys, GGZ, Parlan, Bibliotheek Kennemerwaard, Oranjehuis, INHolland, MCA en de Alkmaarse Diversiteit Stichting. Het eindresultaat wordt gepresenteerd aan het Alkmaarse publiek, de politiek en aan instellingen die zich op wat voor manier dan ook bezig houden met de gezondheid van vrouwen.

In april zal het Praethuys als eerste aanvangen met het thema, in de maand mei zal ADS het stokje overpakken. Wij van ADS zijn al druk bezig met het uitwerken/ bedenken van een goed zinvol programma...

 

ADS, het goede doel in de week van de NAtionale Vrouwendag

 

ADS is flink in het zonnetje gezet door de organisatie WomanLink. Wij werden uitgekozen als stichting die Woman Link als goed doel heeft gesteld voor het jaar 2014. Afgelopen jaren zijn het het Oranje huis en het Praethuys ons al voor gegaan. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Op 1 maart stonden we met een stand op het Canadaplein met een stand. Daar werd de jaarlijkse ludieke High Heels Race gehouden en een prachtig geklede dame heeft onze stichting gepromoot, geld ingezameld en onze flyers uitgedeeld aan de belangstellenden op het plein. Het opgehaalde geld kunnen wij van ADS weer inzetten voor onze activiteiten de komende periode. Dit was nog maar het begin van de activiteiten in deze mooie week!

Training over discriminatie

 

In de periode van van 3 tot en met 19 maart 2014 hebben 4 groepen cursisten een training gevolgd over discriminatie. Deze training is ontwikkeld door Bureau Art1 discriminatie zaken in samenwerking met de Alkmaarse Diversiteit Stichting. De training is op maat gemaakt waardoor hij ook goed te volgen is door de laaggeletterden en anders gealfabetiseerden. Een training opgebouwd uit 3 bijeenkomsten met daarin aandacht voor kennis/ informatie over discriminatie maar ook hoe je daarmee om kunt gaan. Deniz Özkanli van Bureau Art1 en Bettina Eroglu van ADS hebben de training gezamenlijk gegeven. Er is aandacht besteed aan onze eigen vooroordelen en het belang van het melden van discriminatie. De trainingen zijn goed bezocht en werden in de week van 17 maart afgesloten met de uitreiking van wel liefst 46 deelname certificaten! De certificaten werden in twee groepen uitgereikt door Luc Hoffman en twee andere medewerksters van Bureau Art1. en kreeg hierdoor een officieel tintje maar was daarnaast ook een mooie gelegenheid kennis te maken vanuit beide partijen.

ADS kijkt met een trots en tevreden gevoel terug op deze samenwerking en hoopt dat er meer projecten gezamenlijk kunnen worden opgepakt!

 

Maatschappelijke stage bij ADS‏

 

Een aantal maanden geleden heeft ADS deelgenomen aan de Stagemarkt van de Bergense Scholen Gemeenschap. Wij hebben onze organisatie toen mogen presenteren aan de scholieren en dit heeft ons twee enthousiaste stagiairs opgeleverd! Het betreft een maatschappelijke stage van 32 uur in totaal en de studenten mochten zelf de organisatie uitkiezen waar ze deze stage wilden uitvoeren. Glenn Doerga en Jason Scott, van harte welkom en we hopen jullie een leerzame inspirerende tijd mogen te bieden...

 

Training discriminatie, een initiatief van Bureau Art1. en ADS‏

 

Komende week 3 maart 2014 zal er in zowel de Bilal- als de Haci Bayram Moskee een training worden gegeven over het onderwerp discriminatie. Dit is een training die is ontwikkeld door Bureau Art1. in samenwerking met ADS. De training zal worden gegeven door Deniz Özkanli en Bettina Eroglu. Het is een training die bestaat uit drie dagdelen. De training is op maat gemaakt zodat alle groepen binnen de migrantengemeenschappen er baat bij zullen hebben en zal worden afgesloten met een certificaat uitreiking.

Herhaling AED/BLS herengroep

 

Op 19 februari 2014 had de herengroep een herhalingstraining AED/BLS in de Haci Bayram Moskee.

Alle geleerde vaardigheden werden herhaald en tot onze grote vreugde was er nog veel van de kennis en

handelingen bij de cursisten blijven hangen.

 

Het alarmeren en reanimeren gaat de heren nog steeds goed af!

Womanlink & Internationale Vrouwendag Alkmaar 2014‏

 

In januari 2014 werd ADS benadert door Annemiek Klever, een van de projectleidsters bij Womanlink. Zij vertelde dat ADS dit jaar de organisatie zal zijn die zij als goed doel willen ondersteunen. Hoe mooi willen we het hebben! Wij voelen ons vereerd en zijn blij met deze kans om ons als organisatie te mogen presenteren.

 

Komende zondag 2 maart vindt het eerste evenement plaats op het Canadaplein. "De High Heels Run", dit jaar al voor de 6de keer

 

Het weekend daarop 8 maart in Theater De Vest "De tafel van gezond" en 's avonds vanaf 21:00 uur is iedereen van harte welkom in HAL 25 bij het "WOMANLINK BY NIGHT" feest.

 

De folder met informatie is ook op onze website te vinden

 

Wij hopen u in ieder geval een van deze dagen te mogen begroeten!

AED/BLS training dames

 

In navolging op de groep mannen en de damesgroep uit de Haci Bayram moskee volgt nu ook de damesgroep

in de Marokkaanse Bilal Moskee de AED/ BLS training. Een mooi zinvol initiatief dat ADS heeft opgezet met het Rode Kruis Alkmaar. De dames hebben inmiddels 2 dagdelen training gehad en het geheel zal medio maart 2014 worden afgesloten met een examen en

een certificaatuitreiking.

 

Wordt vervolgd!

Kennisdag SKAN fonds

 

Voor de tweede maal organiseerde het SKAN fonds op 10 februari 2014 een kennisdag

ten behoeve van deskundigheidsbevordering in het kader van het programma Levensvragen en ouderen.

Deze keer stond de thematiek van depressiviteit bij ouderen centraal, gecombineerd met aandacht voor levenskunst.

Onderwerpen die ook bij onze oudere migranten relevant zijn. Voor ADS dus een heel interessant onderwerp.

 

In het kader van deskundigheidsbevordering hebben we vanuit ADS met 3 personen deelgenomen.

 

Het GALM project

 

Op zaterdag 22 en maandag 24 februari hebben een flink aantal dames uit de Turkse gemeenschap deelgenomen aan de GALMtest. Er was aan inwoners tussen de 55 en 65 jaar, woonachtig in de wijken Zuid, Centrum en West een uitnodiging verstuurd om hen uit te nodigen. Vanuit de Wering kwam het verzoek naar ADSdit initiatief onder de aandacht te brengen bij de deelnemers aan de activiteiten van ADS.

 

De dames werden geprikt voor cholesterol, de bloeddruk werd gemeten en de urine werd gecheckt op suiker en ontstekingen. Daarna namen zij deel aan een parcours van zo'n 60 minuten waarin allerlei dingen werden gemeten: lengte, gewicht en BMI, reactievermogen, beenkracht, balans, enz. Aan het eind kregen zij na aanleiding van de resultaten van de GALMtest een beweegadvies.

 

De dames waren zeer positief en wij verwachten voor de volgende GALMtest een veel grotere opkomst vanuit de migrantengemeenschap.

 

 

De mannen van de Haci Bayram Moskee samen op stap

Afgelopen dinsdag 27 januari zijn de mannen van de conversatiegroep samen op stap geweest. In plaats van onze wekelijkse conversatieles zijn we met z'n allen naar de Bowlingbaan in Heiloo geweest.

De avond was erg geslaagd. Dit was de tweede keer dat we dit deden en de heren zijn zeer enthousiast. Voor sommigen een eerste kennismaking met het bowlen maar men deed niet voor elkaar onder!

De vaste conversatiegroep was van de partij maar er waren ook andere bezoekers van de moskee mee op dit uitstapje.

 

Bowlinggroep
Bowlingbaan Heiloo

Brainstormsessie ADS

Woensdag 22 januari heeft ADS een brainstormsessie georganiseerd in de Haci Bayram moskee. De avond was een groot succes!

Er waren 27 deelnemers en het mooie was dat het deelnemers waren met hele diverse achtergronden. Jong en oud, autochtoon en migrant, vrijwilligers en medewerkers van verschillende organisaties uit Alkmaar en omstreken.

De avond werd geleid door Naima Ajouaau en dat ging haar bijzonder goed af. Wij van ADS waren erg blij met haar vrijwillige bijdrage aan deze avond! De avond kreeg een mooi multicultureel tintje door de bijdrage van diverse mensen.

Er werden heerlijke exotische hapjes aangeleverd en onze vrijwilliger meneer Ait Salah heeft ons voorzien van heerlijke Marokkaanse mintthee.

Een avond waarop wij gezamenlijk hebben nagedacht over de toekomst van ADS met een mooie opbrengst.

Goede aanbevelingen, tips en aandachtspunten voor de komende periode. Daarnaast 4 werkgroepen die aan de slag gaan met de 4 thema's die uit de sessie duidelijk naar voren kwamen.

Kortom een groot succes, mooi om te zien hoe de deelnemers bereid zijn mee te denken en een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan ons initiatief.

 

In mei 2014 zal er wederom een bijeenkomst worden georganiseerd door ADS, mocht u in welke vorm dan ook een bijdrage willen leveren aan deze bijeenkomst neemt u dan contact met ons op!

 

Brainstormsessie
Vrijwilliger Ait Salih
Woon- en zorgcentrum de nieuwpoort

Nieuwe samenwerkingspartners en een sportief begin van het jaar‏

 

Op maandag 13 en dinsdag 14 januari 2014 starten de damesgroepen op met een nieuwe activiteit. bewegen voor ouderen. Deze activiteit wordt opgestart vanuit de moskeeën. de eerste lessen zullen daar binnen de eigen gemeenschappen worden opgestart. Medio maart zullen de sportieve activiteiten worden voortgezet op een andere locatie, de Nieuwpoort.

 

Een mooi samenwerkingsverband tussen De Wering, Woon- en zorgcentrum de Nieuwpoort, de Bilal en Haci Bayram moskee en ADS. De gemengde herengroep is op het moment in oprichting en zal hoogstwaarschijnlijk worden opgestart medio februari 2014

 

We hopen op een goede zinvolle samenwerking met nog meer mooie gezamenlijke projecten in de toekomst!

 

 

Brainstormavond

 

Op 22 januari zal de Alkmaarse Diversiteit Stichting een brainstormavond organiseren.

Een avond waarop wij diverse mensen hebben uitgenodigd om samen te kijken hoe wij ADS nog beter op kaart kunnen zetten.

We starten om 19:00 uur en mocht u belangstelling hebben deze avond bij te wonen en een bijdrage aan de brainstorm te leveren schroom niet contact op te nemen!

 

Spelletjesavond voor de heren

 

Op de laatste dinsdagavond van elke maand wordt er ook een ontspannen spelletjesavond georganiseerd van 19:30 tot 22:00 uur. De heren vonden dit ontzettend geslaagd en er werd ook spontaan meegedaan door andere bezoekers van de Haci Bayram moskee. Men ziet elkaar in een heel andere setting en geniet van elkaars gezelschap. Dinsdag 28 januari gaan we buitenshuis ontspannen en met de hele groep bowlen.

 

Spelletjesochtend voor de dames

 

In zowel de Marokkaanse als de Turkse moskee wordt maandelijks een spelletjesochtend georganiseerd.

We sjoelen, Mens erger je nieten, kwartetten, dammen, schaken en Triominossen er op los.

Voor vele cursisten een eerste kennismaking met het fenomeen spelletjes doen.

Een heel andere manier van ontspannen die soms ook weer de nodige inspanning, omgaan met verliezen en hersengymnastiek vereist.

Een andere manier van bezig zijn met taal en spelregels, leerzaam en bovenal leuk!

Spelletjesochtend

 

Inzamelingsactie voor Syrie

 

De afgelopen maand hebben ADS en Stichting Union gezamenlijk met de Bilal moskee aan de Montalbaen en de Haci Bayram moskee aan de Mr P.J Troelstrakade twee inzamelingsacties georganiseerd voor de slachtoffers van de oorlog in Syrie.

Er zijn ontzettend veel goederen ingezameld; kleding, schoeisel, dekens, langhoudbare voeding, babyvoeding, toiletartikelen noem maar op...

Er waren twee transporten nodig om alles mee te kunnen nemen.

Wij zijn ontzettend blij dat de acties zoveel spullen hebben opgeleverd en hopen van harte dat alles zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zal zijn.

Syrie inzameling
kledij
verzorging

 

Een nieuwe vrijwilligster bij de Alkmaarse Diversiteit Stichting

 

Na de grote vakantie is er een nieuwe vrijwilligster bij gekomen.

Haar naam is Serpil Firat en zij zal de activiteiten op de maan-, dins- en woensdagochtenden komen ondersteunen.

Wij zijn heel blij met haar toegezegde inzet en hopen dat zij een hele leuke, leerzame maar bovenal inspirerende tijd tegemoet gaat. Serpil, van harte welkom bij ADS

onze nieuwe aanwinst, vrijwilligster Serpil Firat

Spelletjesochtend in de Haci Bayram Moskee

 

Inmiddels medio oktober zijn alle activiteiten weer opgestart. De conversatielessen, empowermenttraining alles begint weer lekker te "lopen" zoals voor de vakantie. Ook de crealieve ateliers zijn weer opgestart en we hebben weer een redelijke opkomst. Afgelopen week 5 november hebben we ipv handwerken een oud Hollands spel gedaan. Op verzoek van een aantal dames hebben we een Sjoel ochtend gehouden, inclusief lekkere warme chocolade melk met slagroom! Voor een aantal dames een eerste kennismaking met dit leuke spel. De ochtend was ontzettend geslaagd. Negen fanatiek strijdende dames en we hebben samen afgesproken dat we elke eerste dinsdag van de maand een spelletjes ochtend zullen organiseren.

 

Onze volgende spelletjes ochtend zal dus plaatsvinden op dinsdag 3 december. De andere dinsdagen zijn we weer aan het handwerken met z'n allen.

 

ADS op de stagemarkt in Bergen

 

Donderdag 3 oktober jl. stonden wij met een informatiekraam op de stagemarkt die werd georganiseerd door de VCRA in samenwerking met de Berger Scholen Gemeenschap.

 

Wij waren hier uitgenodigd om onze organisatie te presenteren aan de scholieren die een maatschappelijke stage gaan lopen.

Voor onze organisatie de eerste keer dat we deelnamen. Amina Ait Salah onze stagiaire van het afgelopen jaar (Inholland Alkmaar) was meegekomen om de leerlingen te vertellen over haar ervaringen bij ons creatieve atelier. Ook Sylvia Tunc een actieve vrijwilligster was van de partij.

 

Voor onze organisatie een zinvolle ervaring en kennismaking met zowel de organiserende partijen als de deelnemende.

 

Wij hopen dit schooljaar een leuke leerzame stageplaats te kunnen bieden aan een of meerdere scholieren van de Bergense Scholen Gemeenschap

BSG Stagemarkt

 

Mantelzorger en toe aan een nieuwe uitdaging?

 

•Ben je toe aan een volgende stap in je leven, waarin je zorg én je persoonlijke ontwikkeling kunt combineren?

•Ben jij van Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse of Turkse afkomst, of heb je een vluchtelingenachtergrond?

•Zorg jij intensief voor één of meerdere familieleden en/of vrienden?

•Vind je het leuk andere mantelzorgers te steunen en om deel te nemen aan de samenleving?

 

Heb jij één of alle vragen met JA kunnen beantwoorden lees dan gauw onze folder door.

 

Folder Mantelzorg

 

BLS/AED training voor damesgroep

 

Maandag 1 juli 2013 heeft de damesgroep uit de Haci Bayram moskee examen gedaan.

Zij hebben een BLS/AED training gegeven door een docente van het Rode Kruis Alkmaar gevolgd.

We zijn begonnen met 12 deelneemsters maar drie dames hebben helaas moeten afhaken.

Zij zullen aansluiten bij de volgende groep na de grote vakantie zodat zij alsnog hun certificaat kunnen behalen.

De cursus werd positief ervaren door de cursisten en bij het examen waren zij allen goed in staat het geleerde te demonstreren.

Over enkele maanden zal er weer een herhalingsmoment worden ingepland zodat we kunnen checken of het geleerde goed is beklijft.

 

Wereldfestival in de Alkmaarder Hout

 

Zondag, 7 juli werd in de Alkmaarder Hout het vijfde Wereldfestival gehouden. Dit jaar was er veel aandacht voor Latijns Amerikaanse muziek en dans. Er waren allerlei optredens en er werden verschillende demonstraties gehouden. We hadden prachtig weer en het festival werd goed bezocht. Dit jaar leverde de Haci Bayram moskee op uitnodiging van Annemiek Klever ook een bijdrage aan dit festival. De bijdrage werd geleverd in de vorm van heerlijke Turkse deegwaren en specialiteiten. De dames zaten op de grond onder een grote boom Gozleme (deegwaar met vulling) te maken en de bezoekers vonden dit heel erg leuk. De dames werden oneindig op de foto genomen en veel mensen stonden langere tijd te kijken naar dit tafereeltje. De heren stonden achter de barbecue kofte te bakken en ook dit vond gretig aftrek bij de bezoekers. Er werd voedsel verkocht van allerlei verschillende landen; Nepalees, Indisch, Antilliaans te veel om op te noemen. Het was een echt wereldfestival, niet alleen op het gebied van de muziek, maar op alle gebieden!

 

Voor foto's klik hier.

 

Workshop Turks koken

Kookworkshop in de Haci Bayram moskee

 

Woensdag 19 juni was er weer een kookworkshop in de Haci Bayram moskee.

Deze keer werd er Kumpir (gepofte aardappel) met bijbehorende gerechten bereid.

Na het koken werd er weer gezamenlijk gegeten. Een avond met mooie nieuwe ontmoetingen waar we weer goed op terug kijken.

In oktober zal er weer een workshop worden ingepland.

 

Lijkt het u leuk om een keer een workshop bij te wonen? Neem dan contact op met onze stichting.

 

 

Laatste periode conversatie lessen

Anatomie les

De afgelopen 6 weken is bij de conversatiegroepen veel aandacht geweest voor het menselijk lichaam. Er was een torso van het menselijk lichaam door het Rode Kruis beschikbaar gesteld om deze lessen te ondersteunen. Deze lessen waren een logisch gevolg op de voorafgaande lessen. De lessen over het naar de dokter gaan, je klachten kunnen omschrijven maar ook je lichaamsdelen kunnen benoemen. Ter afsluiting hebben we bij de lessen de belangrijkste organen besproken: waar zitten je nieren en waar dienen ze voor? Hoe zit onze bloedsomloop in elkaar en hoe werkt ons hart? Wat zijn de risico’s van te vet en ongezond eten, welk effect heeft dit op onze spijsvertering? De beschikbaar gestelde torso was hierbij een mooie ondersteuning waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt!

Deze lessen zijn gevolgd door zowel de mannen- en vrouwengroep uit de Bilal moskee als de mannengroep in de Haci Bayram moskee. De vrouwengroep in de Haci bayram is de afgelopen periode bezig geweest met een andere training.

 

 

AED/reanimatie groepsles

Training AED/ BLS damesgroep Haci Bayram

 

In de Haci Bayram moskee wordt een enthousiaste groep dames getraind in het gebruik van de AED en het reanimeren. Daarnaast is er bij aanvang van deze training een korte herhaling gegeven van het eerder geleerde in een Eerste hulp in en om het huis training. Deze training is aangepast en op maat gemaakt en dit is de tweede keer dat we hem aanbieden. 12 dames nemen deel aan deze training en hopen op maandag 1 juli as. hun certificaat te behalen….

 

 

Gezamenlijk ontbijt

 

Gezamenlijk ontbijt dames Bilal en Haci Bayram

 

Afgelopen maandag 17 juni hebben de dames van de Turkse Haci Bayram de dames van de Marokkaanse Bilal moskee uitgenodigd voor hun wekelijks ontbijt. We waren met ruim 40 kleurrijke blije dames van diverse nationaliteiten. Een ieder had iets meegebracht voor het ontbijt en het was zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Een mooie ontmoeting tussen meerdere toch heel verschillende culturen. Na de grote vakantie zullen de dames van de Haci Bayram moskee komen ontbijten in de Bilal moskee.

 

 

Voorlichting Nederlands Migratie Instituut in de Haci Bayram moskee

 

Afgelopen zondag, 16 juni kwam er een dame van het NMI langs in de moskee om voorlichting te geven aan een groep belangstellende mannen. Het NMI is een organisatie die ondersteuning geeft en informeert over terugkeer naar land van herkomst. Deze voorlichting kan naar wens in eigen taal worden gegeven. De voorlichtster Semra Kizil heeft de belangstellenden eerst uitgebreid verteld over allerlei regelingen en mogelijkheden van de remigratiewet, daarna was er gelegenheid tot stellen van vragen. De voorlichting werd als zeer zinvol ervaren en de opkomst was goed (ongeveer 45 tot 50 personen) De voorlichting zal in het najaar nogmaals worden gegeven, ditmaal aan de vrouwen daar er nu simpelweg ruimtegebrek was door de goede opkomst

 

 

Fancy fair 14 april in de Haci Bayram moskee

 

Op zondag 14 april werd er een fancy fair georganiseerd in de Haci Bayram moskee. Op de markt werd van alles verkocht; mooie pannen, stoffen, boeken, tweedehands spullen die werden ingeleverd en daarnaast kon men van alles eten en proeven uit de rijke Turkse keuken. Deze keer was er een nieuw element toegevoegd. Het creatieve atelier Gouden handen had ook een kraam en heeft de producten die gemaakt zijn op de dinsdagochtenden de afgelopen periode verkocht. Het was een groot succes, mooi weer en er waren veel mensen op de been die dag daar er ook een buurtrommelmarkt was georganiseerd.

 

 

Recepten uitwisselen de Bilalmoskee

 

In de Bilalmoskee gebeurt van alles. Naast onze uitwisseling op het gebied van handwerken en de trainingen zelfredzaamheid worden er ook vaak spontaan lekkere dingen meegebracht om bij de thee op te peuzelen. Doordat het een gemengde groep is hebben we een rijkdom aan uitwisseling en mooie ontmoetingen. De dames die spontaan iets zelfgemaakts meebrengen kunnen steevast rekenen op een kruisverhoor van de anderen. “Hoe heb je dat gemaakt? Wat zit er allemaal in? Hoe warm moet de oven staan en waar heb je die kaas gekocht?” Dan kan het zomaar gebeuren dat er een “training” wordt gegeven in de keuken van de Bilal moskee. De dames betalen samen de benodigdheden en gaan samen aan de “bak”. Een spontaan initiatief wat er in heeft geresulteerd dat we bijna wekelijks recepten proeven, uitwisselen en opschrijven.

 

 

Workshop Turks koken

Woensdag 13 maart heeft ADS in samenwerking met een aantal dames van de de Haci Bayram moskee een workshop Turks koken georganiseerd. Het was een smakelijke gezellige avond. De deelnemers hebben onder andere Yaylacorbasi (weidesoep), Ezme (een voorgerecht), Köfte (een gehaktgerecht), Coban salatasi (een herdersalade) en Kadiyif (een zoet nagerecht) gemaakt.

De workshop vond plaats in de Haci Bayram moskee en nadat men gezellig samen had gekookt heeft men gezamenlijk gegeten. Het was een geslaagde avond waarop men veel met en van elkaar heeft geleerd, voor herhaling vatbaar dus!

 

Training AED: Het Rode kruis Alkmaar examineert in de Haci Bayram Moskee..

Op 22 januari 2013 werd een training AED afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de geslaagde deelnemers. De ceremonie vond plaats in de Haci Bayram moskee.

Het ging om een speciaal aangepaste en goedgekeurde AED training op maat. De mannelijke cursisten van Marokkaanse en Turkse komaf deden vlekkeloos examen en elke cursist slaagde voor het examen. De cursus was aangepast op het taalniveau van de deelnemers. Dit betekent dat er bijvoorbeeld vier bijeenkomsten zijn gegeven i.p.v. de gebruikelijke twee. Dat neemt echter niet weg dat de cursus in januari werd afgesloten met een erkend certificaat en de geslaagde deelnemers daadwerkelijk kennis van zaken hebben over het werken met de AED.

De aangepaste versie werd ontwikkeld door Louise Schalkoort, vakdocent bij het Rode Kruis, Hans Uitdenbogerd van de afdeling Alkmaar en Bettina Eroglu van ADS. Bettina Eroglu zorgde voor korte woordenschatlessen ter voorbereiding op de trainingsavonden zodat de lesstof voor de cursisten goed te verwerken was.

 

Goede actie!

Dankzij een goede actie van onze vrijwilligster Sylvia hebben we een grote partij wol/ katoen, brei-haaknaalden gedoneerd gekregen. Sylvia had een advertentie in de AD gezet met een oproepje voor onze ateliers. Daar wij onze materialen op het moment alleen kunnen bekostigen via donaties en materiaal behoorlijk duur kan zijn was dit een hele goede zet. Vanuit heel Nederland werd gereageerd en de dozen met materiaal kwamen overal vandaan.

Afgelopen dinsdag 26 februari hebben wij al een deel van de toegestuurde materialen gesorteerd en opgeborgen. De deelneemsters van onze ateliers zijn ontzettend blij met de nieuwe materialen en we hopen er de komende tijd mooie exclusieve producten van te maken voor de verkoop.

Indien u nog handwerkmateriaal heeft liggen dat u niet meer gebruikt houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen!

U kunt dan contact opnemen met onze vrijwilligster Sylvia

s.tunc@chello.nl

 

Voorlichtingsbijeenkomsten over AOW

 

Wat is de AOW? Hoe wordt het opgebouwd? Wat is de hoogte van AOW? Partnertoeslag AOW?

Over deze en veel andere vragen rondom de AOW werden twee informatiebijeenkomsten in eigen taal verzorgd door ADS in samenwerking met de Haci Bayram moskee en Bilal. Dinsdag 1 januari bij de Marokkaanse moskee en vrijdag 4 januari bij de Turkse moskee, Het belangstelling was gezien de opkomst groot. De meeste vragen gingen over de laatste wijzigingen en de AOW in het buitenland.